Internetová cena

Kniha co mění historii: Tajemství Bible

399  259 

TAJEMSTVÍ BIBLE ODHALENO!!!

Nyní za sníženou cenu 259,-Kč

Už 2.000 let lidé po celém světě touží znát Tajemství Bible, tajemství, které bylo řadu let ZAHALENO ROUŠKOU TAJEMSTVÍ. Nyní ve 21 století jsme díky Biblické archeologii a moderním vědeckým výzkumům tajemství Bible odhalili! Čtenář této knihy získá kompletní představu o podstatě a smyslu nejčtenější knihy na světě = Bible. Bible není jen kniha, je to především 100% inspirované SLOVO BOŽÍ! Tento fakt je potřeba zdůraznit právě dnes, kdy se pod vlivem liberální teologie a díky Darwinově teorii, věrohodnost této Boží knihy zpochybňuje.

Při platbě kartou nebo on-line předem, je cena 259 Kč – pokud klient bude platit dobírku budeme účtovat za DOBÍRKU + 99 Kč 

Kdo je čtenář naší knihy? Komu je kniha určena?

Tato publikace zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího Slova. Předkládá důkazy, že pisatelé Biblických knih byli „unášeni“ Duchem Božím, aby napsali věrně a pravdivě co Bůh chtěl čtenářům Bible zdělit. Pisatelé Bible tak Božím způsobem zaznamenali Boží Slovo nejen pro čtenáře v jejich době, ale především pro další generace a to až do konce světa.

V Bibli tedy Boží Slovo nehledáme, ale Bible samotná je tím Slovem! To je právě ta pravá podstata Bible a je potřeba jí zdůraznit právě dnes v dnešní době, kdy se pod vlivem liberární teologie autorita Bible a tím Božího Slova zpochybňuje.

Tuto publikaci doporučujeme zejména těm věřícím lidem, kteří se pod tlakem liberárních teologů odklonily od pravdy a přestali se držet pravého Božího Slova. Zároveň tuto publikaci doporučujeme všem ateistům a evolucionářům, kteří chtějí předložit konkrétní důkazy z historie, kdo, kdy a kde Bibli napsal? Kdo, kde a jak Boží Slovo zaznamenal a proč jsou na světě lidé co tyto důkazy ignorují i když mají všechny potřebné historické, archeologické a jiné důkazy přímo před sebou?

Naše přání je, aby obsah této knihy přinesl čtenářům nejen nový pohled na poznatky z archeologických výzkumů, ale především radost z toho, že náš Pán Ježíš Kristus si „Tajmeství Bible“ svým lidsky nepochopitelným způsobem chránil a chrání pro všechny generace lidstva. Přáli by jsme si, aby se kniha dostala ke všem lidem, kteří k Písmu Svatému přistupují s vírou v autoritě stvořitele nebe i země a všech pramenů vod.

Ján Ostrolucký & Zbyněk Čep

Vydavatel knihy & Distributor knihy: Tajemství Bible

 

Katalogové číslo: ISBN 978-80-86509-54-9 Kategorie:

Kniha