Internetová cena

Tajemství Bible

399  259 

TAJEMSTVÍ BIBLE za trvale sníženou cenu 259 Kč

Už 2.000 let lidé po celém světě touží znát Tajemství Bible, tajemství, které bylo řadu let ZAHALENO ROUŠKOU TAJEMSTVÍ. Nyní ve 21 století jsme díky Biblické archeologii a moderním vědeckým výzkumům tajemství Bible odhalili! Čtenář této knihy získá kompletní představu o podstatě a smyslu nejčtenější knihy na světě = Bible. Bible není jen kniha, je to především 100% inspirované SLOVO BOŽÍ! Tento fakt je potřeba zdůraznit právě dnes, kdy se pod vlivem liberální teologie a díky Darwinově teorii, věrohodnost této Boží knihy zpochybňuje.

Cena 259 Kč již obsahuje poštovné a balné i na Slovensko!

Kdo je čtenář naší knihy? Komu je kniha určena?

Tato publikace zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího Slova. Předkládá důkazy, že pisatelé Biblických knih byli „unášeni“ Duchem Božím, aby napsali věrně a pravdivě co Bůh chtěl čtenářům Bible zdělit. Pisatelé Bible tak Božím způsobem zaznamenali Boží Slovo nejen pro čtenáře v jejich době, ale především pro další generace a to až do konce světa.

V Bibli tedy Boží Slovo nehledáme, ale Bible samotná je tím Slovem! To je právě ta pravá podstata Bible a je potřeba jí zdůraznit právě dnes v dnešní době, kdy se pod vlivem liberární teologie autorita Bible a tím Božího Slova zpochybňuje.

Tuto publikaci doporučujeme zejména těm věřícím lidem, kteří se pod tlakem liberárních teologů odklonily od pravdy a přestali se držet pravého Božího Slova. Zároveň tuto publikaci doporučujeme všem ateistům a evolucionářům, kteří chtějí předložit konkrétní důkazy z historie, kdo, kdy a kde Bibli napsal? Kdo, kde a jak Boží Slovo zaznamenal a proč jsou na světě lidé co tyto důkazy ignorují i když mají všechny potřebné historické, archeologické a jiné důkazy přímo před sebou?

Naše přání je, aby obsah této knihy přinesl čtenářům nejen nový pohled na poznatky z archeologických výzkumů, ale především radost z toho, že náš Pán Ježíš Kristus si „Tajmeství Bible“ svým lidsky nepochopitelným způsobem chránil a chrání pro všechny generace lidstva. Přáli by jsme si, aby se kniha dostala ke všem lidem, kteří k Písmu Svatému přistupují s vírou v autoritě stvořitele nebe i země a všech pramenů vod.

Ján Ostrolucký & Zbyněk Čep

Vydavatel knihy & Distributor knihy: Tajemství Bible

 

Katalogové číslo: ISBN 978-80-86509-54-9 Kategorie:

Kniha