Moudrost do roku 2023 přejeme všem

Vážení čtenáři,

Dovolte nám poděkovat za trpělivost v roce 2022. Naše nakladatelství během období COVID 19 a války na Ukrajině zažilo horké chvilky. Jak se říká konec dobrý všechno dobré.  Jsme moc rádi, že jsme i přes finanční potíže a problémy s dodavateli mohli vám klientům poskytnout kvalitní produkt v podobě Chronologické Mapy Světových Dějin. Jak asi víte mapa je lepena ručně a vžaduje opravdu kvalitní technický postup lepení, proto naše poděkování patří i naším partnerům s tiskárny, neboť bez nich by mapa nebyla tím čím je.

Našim čtenářům přejeme v roce 2023 moudrost a poznání zdroje moudrosti. Proto jsme na naše PF 2023 nechali dát Biblický verš, který tuto myšlenku asi nejlépe vystihuje. Rok 2023 bude patřit jak se domníváme k těm na které asi jen tak nezapomeneme. Události ve světě nabírají rychlý obrat a krize dolehne na všechny. Proto vám přejeme poznat tu pravou moudrost, skutečnou víru, naději a Boží lásku, neboť láska z Boha nikdy nepomine.

Př 3:13 Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu!

Zbyněj Čep

Jednatel & vydavatel

Kupte si knihu ještě dnes!

Tato kniha bude jedinečná ve vaší knihovně nebo ji můžete koupit jako perfektní dárek pro někoho blízkého.