Umění a Bůh

Tento blog překvapí věříme řadu z vás. Umění a krása jdou v ruku v ruce s Božím stvořením a tak si dovolujeme na úvod této serie slova z Bible.

Ž 145:5Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích
Ž 19:2Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.
Ž 97:6Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy.

Odraz Boha

Jaká je vaše hodnota?!?

Co není na obraze?

Umění a Bůh

Ztracená drachma

Dvě strany váhy

Bouře na Galilejském moři

Návrat martnotratného syna

Hudebníci

Chlapec vyfukující mýdlové bubliny

Milostný dopis

David s hlavou Goliáše

Obrácení Pavla (Saula z Tarsu)

Podobenství o smítku a trámu

Modlitba bez konce

Dvě děti škádlící kočku

Vzkříšení Lazara

Ukrytý poklad

Jeremiášovo vidění o zkáze

Lot

Podobenství o bohatém bláznu

Zvedání kříže

Zátiší s otevřenou Biblí

Stvoření Adama

Petrovo zapření

Zubař

Vajíčkový tanec

Nepřítel seje plevel

Výkupné

Kamenování Štěpána

95 tézí

Babylonská věž

Kupte si knihu ještě dnes!

Tato kniha bude jedinečná ve vaší knihovně nebo ji můžete koupit jako perfektní dárek pro někoho blízkého.